HUMAN RESOURCES

Aksu Group olarak tüm çalışanlara, topluma, yaşam değerlerine, eğitime, çevreye, ekonomiye katma değer sağlayan; kalıcı ve sürdürülebilir madencilik yapmak hedefi ile oluşturduğumuz İnsan Kaynakları Politikamızda amacımız doğru işe, doğru kişinin istihdamını sağlayarak bu amaç doğrultusunda, konusunda uzman ve yetkin personelimiz ile şirketimizi dünya markalarının yanına koymak en büyük hedefimizdir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Aksu Group olarak; en önemli sermayenin insan kaynağı olduğunu bilerek başvuru yapan adayları; eşit fırsat ilkesiyle değerlendirmek, seçimini yapmak ve yönetmektir. Şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, çalışanların mutluluğu, güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlar ile yola devam etmek ve başarılarımızı çalışanlarımızla birlikte daha yukarı taşımak,

Şirket stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, dinamik, gelişime açık, ben yerine biz diyen, mutlu, motive insan gücüne sahip ve çalışılmak istenen bir şirket olmak.

Şirketin hedeflerine ulaşırken, şirketine gönülden bağlı ve yüksek nitelikli insan gücünü bulmak,

Doğru kişilerin, doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak, (Doğru işe, Doğru İnsan)

Personelimizin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek,

Seçme ve Yerleştirme Sürecinin İşleyişi
Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, şirket kültürüne ayak uydurabilecek adayları şirketimize katmak ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, Aksu Group; vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır.

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelenir. Ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm müdürü ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.

İş Başvurusu
Tüm iş başvuruları için hangi pozisyon için başvurduğunuzu açıklamaya yazarak, Adınız Soyadınız, başvurduğunuz görevi alt kısma yazarak personel@aksugroup.com adresine gönderebilirsiniz.

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.