Aksu Group

ŞİRKETİMİZ MADEN ARAMA ÇALIŞMALARI

Etüt ve arama çalışmaları merkezi olarak planlanmakta ve hazırlanan projeler kapsamında yürütülmektedir. Maden arama faaliyetleri dünya standartlarında yürütülmektedir.

Tüm jeolojik veriler bilgisayar ortamında arşivlenmektedir,
Her bir ruhsat sahasında yapılan arama çalışmalarına ait sonuçlar ve rezerv/kaynak hesapları yıllık revize raporlarhalinde yazılı hale getirilmekte ve şirketimizde arşivlenmektedir.
Sondaj faaliyetleri için standart form hazırlanmış olup, sondaj verileri merkezden günlük olarak izlenmektedir,
Tüm sondaj karotlarının fotoğrafları çekilmekte ve dijital ortamda arşivlenmektedir,
Tüm sondaj karotları karot kesme makinası (core splitter) ile kesilerek yarılanmaktadır,
Oluk örnekleri mostralardan kesme makinası ile kesilerek alınmaktadır,
Numune fişleri kullanılarak numaralama hatası minimuma indirilmektedir,
Sondaj kuyularında sapma açısı ölçüm cihazı kullanılarak her 50 metrede bir azimut ve eğim açısı ölçülmektedir,
Şantiyelerde karot depoları yapılmış olup, sondaj karotları düzenli olarak arşivlenmektedir.

Etüt, Arama ve Proje Faaliyetleri
Şirketimize ait sahalarda 2012 yılında 35 km2 1/5.000 ölçekli jeoloji haritası, 5 km2 1/1.000 ölçekli detay jeoloji haritaları yapılmıştır. Bu sahalarda 23.000 metre sondajlı arama ve rezerv geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

Maden Arama Faaliyetleriyle Elde Edilen Sonuçlar

Kangal-Çartıl Krom Sahası:
Kangal-Çartıl krom sahamızda önceki yıllarda arama çalışmalarıyla belirlenmiş olan ortalama %6 tenörlü Cr2O3 16,4 milyon ton görünür+muhtemel rezerve ilave olarak 2012 yılında yapılan arama çalışmaları sonucunda ortalama %6 Cr2O3 tenörlü 12,3 milyon ton görünür+muhtemel rezerv eklenmiştir.
Çartıl sahasında krom arama çalışmalarına önümüzdeki yıllarda devam edilecek olup, rezervde önemli artışlar beklenmektedir.

Dursunbey-Güğü Kurşun-Çinko Sahası:
Halen üretim yapılan ocak civarında muhtemel ve mümkün rezervleri görünür rezerv kategorisine dönüştürmek amacıyla sondajlar sürdürülmektedir.
Ruhsat sahasının ocak dışındaki kısımlarında yapılan jeolojik prospeksiyon çalışmaları sonucunda ümit vadeden kesimler belirlenmiştir. Arama yönüyle bakır olan bu kesimlerde 2013 yılında jeolojik haritalama, örnekleme ve sondajlı arama çalışmaları yapılacaktır.

Diğer Ruhsat Sahaları:
Bursa-Orhaneli-Piribeyler krom,
Kayseri-Pınarbaşı-Paşalı krom,
Kayseri-Tomarza-Akmezar krom
Kayseri-Tomarza-Işıklar krom
Sahalarımızda maden arama çalışmalarına devam edilmiştir.
Sondajlı aramalar sonucunda ilave rezervler ortaya çıkartılmıştır.AKSU GROUP 2013 © Tüm hakları saklıdır.